Vi är en kontantfri restaurang. We are a cash free restaurant.
Vi tar inga bordsreservationer på uteserveringen. We do not take any table reservations outside.